kerkdienst van zondag 6 september 2020

thema: “Hoe ver ga je?”
Zondag 6 september
Bijbellezing: Ezechiël 33: 7-11 en Matteüs 18: 15-20
Voorganger: Ds. Caroline der Nederlanden

“Ik zag je al een tijdje niet buiten, en ik dacht: kom, laat ik eens aanbellen en kijken of alles goed is.” zegt de ene buurvrouw tegen de andere. De een zal denken: “Wat fijn dat er iemand naar mij omziet”, maar een ander zal denken “Waar bemoeit ze zich mee!” De scheidslijn tussen omzien naar elkaar en ongewenste bemoeienis is soms moeilijk te trekken. Maar ook het omgekeerde van het bovengenoemde voorbeeld geldt: dan durft de buurvrouw niet aan te bellen. De andere buurvrouw verlangt dan misschien wel naar medeleven, maar is een ander terughoudend daarin, om de schijn van bemoeienis te voorkomen.

De lezingen van deze zondag gaan een stapje verder, daar gaat het om iemand aan te spreken op zijn/haar gedrag. Dat wordt nog eerder ervaren als ongewenste bemoeienis. Toch hoort ook dat bij verantwoordelijkheid voor elkaar, en voor de gemeenschap, omdat je wilt dat het de ander en de gemeenschap goed gaat. Maar de grens is hoog. Durf jij een ander, durven wij elkaar aan te spreken op ons gedrag?

Zondag 13 september 2020 is er ook een viering in de Hofkerk.
Wilt u daarbij aanwezig zijn meldt u dan aan: aanmelden@hofkerk-delft.nl 06 30488725 (vrijdag tussen 14.00-16.00u)

U kunt de dienst beluisteren via de Kerkomroep van de Hofkerk. GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST

Er is ook een beeldopname beschikbaar  GA NAAR Youtube LIVE STREAM VAN DEZE DIENST

De liturgie van deze dienst vindt u hieronder