Kerkdienst van zondagmiddag 14 februari 2016 startdienst bezinningsactie

In deze dienst staan de doelen van de bezinningsactie centraal
In deze dienst gaan Ds. Vroomans en Ds. Smit voor