Kerkdienst zondag 12 maart 2023 HA, Woord en Gebaar

HI4 Kerkdienst van Woord, Tafel en Gebaar

HI4 Winterdienst | HOFKERK

Zondag zo 12 maart
Voorganger:  ds. M. den Dulk
3e zondag 40-dagen-tijd: Lucas 7: 36-50

In deze viering is ds. den Dulk de voorganger. Het avondmaal zal gevierd worden en er zal een doventolk aanwezig zijn om de viering te tolken voor de doven en slechthorenden.

In het project waarin wij zoeken naar wie Jezus is, gaat het deze zondag om de de vraag: Wie is Hij, dat Hij de zonden van mensen vergeeft? (Lucas 7: 36-50) Het laatste gedeelte geeft een voorbeeld van Jezus’ omgang met zondaars. Terwijl dit voor de farizeeën iets is waardoor Jezus níet de Messias kan zijn, laat Jezus juist hiermee zien dat Hij dat wél is. In zijn liefde voor de mensen, wil Jezus hun zonden vergeven en hen op de goede weg helpen. Jezus geneest niet alleen, Hij vergeeft ook. En Hij heeft de bevoegdheid daartoe, omdat Hij de Zoon van God is.


Collecte in blik

Op 12 maart vieren wij het Avondmaal. Wij delen brood en wijn met elkaar: het is het oefenen van het Koninkrijk van God. Door levensmiddelen, schoonmaak- en verzorgingsproducten mee te nemen voor de Voedselbank en te delen met hen die niet rond kunnen komen, kunnen wij hier en nu al het Koninkrijk van God zichtbaar maken.

U kunt de voedselbank ook steunen door een gift over te maken op NL 62 INGB 0004 2769 92 t.n.v. Stichting Voedselbank Delft.