kerkdienst zondag 23 januari 2022

U kunt de dienst beluisteren via de Kerkomroep van de Hofkerk. GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST

Er is ook een beeldopname beschikbaar  GA NAAR de Youtube LIVE STREAM VAN DEZE DIENST

Zondag 23 januari
Bijbellezingen: 1 Samuel 3: 1-10; Johannes 1: 35-51
Op deze zondag gaat het over geroepen worden, en over volgen. Lang niet altijd gebeurt het dat de stem van God in een keer, of rechtstreeks wordt verstaan.
Samuel heeft bemiddeling van de profeet Eli nodig, die hem duidelijk maakt dat God hem roept midden in de nacht en die hem de woorden in de mond geeft hoe hij God moet antwoorden. In het evangelie van Johannes zien we hoe de eerste leerlingen ertoe komen om Jezus te volgen. De een wordt door Jezus zelf geroepen, de ander wordt door nog weer een ander gewezen op Jezus. Maar zonder uitzondering worden ze geraakt door Jezus, en besluiten ze hem te volgen. Het brengt ons bij vragen als: wie bracht mij op de weg om God, Jezus te volgen? Hoe zouden wij, als gelovige en als gelovige gemeenschap, nu mensen op Gods weg kunnen brengen? Hoe kunnen wij anderen maken tot leerlingen van Jezus?