Kerkdienst zondag 6 januari 2019

Zondag 6 januari, Driekoningen
Bijbellezing: Lucas 2: 1-20

Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden

Soms gebeurt er iets waardoor je in je leven wegen gaat die je je vooraf niet voor had kunnen stellen. Dat gebeurt met de wijzen, de magiërs uit het Oosten. Ze zien een ster, en ze beseffen wat die ster hen vertelt; dat een groot koning is geboren. Ze kiezen ervoor zich te laten leiden: ze gaan op weg en volgen die ster.
In onze tijd is individualiteit en zelfstandigheid een groot goed. Tegelijkertijd zijn er machten en krachten die ons (trachten te) beïnvloeden, om een bepaalde keuze te maken, een bepaalde richting te gaan. In hoeverre laten wij ons leiden? Waarop baseren wij onze keuze? Welke weg kiezen wij? Door wie of wat laten wij ons leiden?

In deze dienst hopen wij Manoa te dopen, dochter van Florien Rothfusz en Joan van Pagée, en zusje van Ezra en Elin. De band die er al is tussen God en haar wordt dan bezegeld. Ze wordt gezegend en we heten haar van harte welkom in onze gemeente, en wij beloven haar te omringen met ons medeleven en onze gebeden. Onze wegen verweven zich met elkaar, en we weten ons met elkaar verbonden.

Na de viering is er koffie en ook gelegenheid om elkaar een goed en gezegend nieuwjaar te wensen.