Stille week Witte Donderdag 1 april

Luister naar de viering GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST

Bekijk de viering GA NAAR DE YOUTUBE LIVE STREAM VAN DEZE DIENST

In de Stille Week vervolgen we de werken van barmhartigheid met  een aantal van de Ik-ben woorden van Jezus.

Deze viering wordt uitgezonden vanuit de Lutherse kerk


Tijdens de viering van het laatste avondmaal met zijn discipelen gebruikt Jezus in het evangelie van Marcus, Matteüs en Lucas  het beeld van het brood om zijn leerlingen uit te leggen, wat er gaat gebeuren. Het brood wordt gebroken, zijn lichaam wordt gebroken. Jezus laat zo zien dat hij solidair is met alle mensen die lijden. Tegelijkertijd zegt hij over zichzelf ‘IK BEN het brood des levens’. Wie hij is, wat hij doet, de weg die hij gaat, zal leven geven, zoals brood levengevend voedsel is voor mensen. Maar het brood dat hij is, zal voor altijd de honger wegnemen. En honger en dorst naar gerechtigheid zullen voorgoed gestild worden.

Tijdens deze viering gedenken wij het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen en zullen wij ook het avondmaal vieren in verbondenheid met elkaar en met Jezus, die het brood des levens is.