vrijdag 31 december 2021 oudjaarsdienst

De beamerdiesnt van de Hofkerk wenst u een goede dienst toe.

De livestreamdienst van de Hofkerk wenst u een goede dienst toe

De kosters van de Hofkerk wensen u een goede dienst toe

De organist wenst u een goede dienst toe

De voorzangers wensen u een goede dienst toe

De lector wenst u een goede dienst toe

De kerkenraad van de Hofkerk wenst u een goede dienst toe