zondag 12 juni 2022

Bijbellezing: Ruth 2, 3; 1 Johannes 3: 11, 16-24
Naomi is teruggekeerd in Betlehem in Israël. Ruth, de Moabitische, gaat met haar schoonmoeder mee. Een waagstuk. Want wie kan haar verzekeren dat ze daar een nieuw bestaan op kan bouwen, veilig kan zijn. Ondanks dat Ruth met Naomi meegaat, lijkt Naomi de hoop verloren te hebben. “Vol ben ik heengegaan, leeg teruggekeerd.” Kan er een keer komen in haar uitzichtloze situatie? Kan haar leegte gevuld worden? We horen hoe dat kan in wat wij deze zondag lezen (Ruth 2 en 3). Waar een regelende schoonmoeder Naomi, de trouw en inzet van Ruth, de genegenheid en goedheid van Boaz, ertoe leiden dat Ruth en Naomi een schuilplek vinden en de toekomst geopend wordt.
Het verhaal van Ruth houdt ons een spiegel voor; hoe een uitzichtloze situatie kan omkeren door er te zijn voor een ander. Hoe een mens, die een schuilplek zoekt onder de vleugels van God, een schuilplek vindt bij mensen. Ook al komt zij uit een ander land en is zij van een ander volk.