zondag 18 oktober 2020

Opbouw en herbouw
Zondag 18 oktober
Bijbellezing: Ezra 3:10-4:5+4:24-5:5, Matteüs 7:24-29
Voorganger: Ds. Fred van Helden
Het coronavirus raakt de hele wereld, ook Afrika. Ook daar is de bewegingsvrijheid beperkt en zijn gebieden in Lock-down (geweest). Dat heeft een grote impact op markten, op werkgelegenheid en de (on)mogelijk om naar een ziekenhuis te gaan. De Pandemie leidt er ook toe dat mensen die geen werk meer hebben vanuit de stad terug naar het platteland trekken. Ook leiden de beperkingen tot grotere spanningen in huis en huiselijk geweld.
We zijn als gemeente verbonden met twee projecten in Oeganda, nl. Mothers Union en de Mother Aïda Foundation. Op deze werelddiaconaatszondag besteden we extra aandacht aan hun situatie. We horen het verhaal van een dag uit het leven van en kind in Oeganda en van hoe het coronavirus Afrika raakt.
Daarnaast is er ook veerkracht en vaste grond dat God redt, die zorgt voor hoop en creativiteit .

Met de lezingen, de herbouw van de tempel (Ezra) en het huis dat op zand of op een rots gebouwd wordt, gaan we in op de vraag op welk fundament we onze gemeenschap we samenleving willen bouwen. Bouwen we in de herbouw na op de maakbaarheid, of op het vertrouwen dat God ons draagt. En welke ‘bouwstenen’ en welk ‘zaaigoed’ hebben we dan nodig? Delen? Solidariteit? Vertrouwen?