zondag 20 juni 2021, zomerdienst samen met de evang. lutherse gemeente