zondag 29 mei 2022

Zondag is er een kerkdienst in de Hofkerk.

U kunt weer bij de viering aanwezig zijn

KERKOMROEP HOFKERK Audio beluisteren

YOUTUBE HOFKERK LIVE STREAM beeld en audio

Op weg gaan, je land achterlaten, je familie, je thuis, alles wat je bekend is, het gebeurt in het eerste hoofdstuk van Ruth 2 maal. Als eerste gaan Naomi en Elimelech op weg, met hun 2 zoons.
Honger drijft hen naar een aartsvijand van Israël: Moab. Daar trouwen de twee zoons met Moabitische vrouwen. Maar ongeluk blijft hen treffen. Elimelech sterft, en ook de twee zoons. Naomi blijft voer met haar twee schoondochters. En opnieuw gaat zij op weg, naar haar vaderland Israël. Maar zij is een bittere vrouw geworden. Maar hoewel zij bij terugkomst klaagt, dat zij leeg terugkeert, is dat niet zo. Alleen is zij niet. Een schoondochter, Ruth, gaat met haar mee. Zij verlaat op haar beurt haar land, en haar thuis met de indrukwekkende woorden: uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Iedere vluchteling in deze tijd, die op weg gaat gedwongen door welke reden ook, weet wat het inhoudt om huis en haard, land, cultuur en taal te verlaten. Wat drijft hen? Waar vinden zij de kracht hiervoor? Hoe gaan we met hen om, zijn de beklemmende vragen die dit eerste hoofdstuk van Ruth aan ons stelt.