Zondag 4 september 2022 Hofkerk Delft

KERKOMROEP HOFKERK Audio beluisteren

YOUTUBE HOFKERK LIVE STREAM Beeld èn audio

Omzien en delen Deuteronomium 24: 17 – 22 en Lucas 14: 1 – 14
Het najaar: de tijd van de oogst. Wat doen we met de oogst? Delen wij van onze overvloed?
In de supermarkten stijgen de prijzen. We vragen ons af: kan iedereen het deze winter thuis warm houden. Als je tenminste een thuis hebt in deze tijd van woningnood.
We leven in een tijd waarin de ene crisis na de andere crisis zich opstapelt. Klimaatverandering, stikstof, vluchtelingen; steeds meer wordt de kloof tussen arm en rijk zichtbaar. En dringt deze tijd de vraag aan ons op hoe we daarmee omgaan.
De Thora, de leefregels die God ons geeft, zegt ons dat we wat overblijft van de oogst moeten lagen liggen voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. God is een God die opkomt voor de armen en kwetsbaren. Jezus brengt dat in praktijk door hun belang voorop te stellen.
Lukt dat ons ook? Om te delen. Om wat wij oogsten niet als ons bezit te zien, maar als iets wat God ons geeft.