Nog geen reacties

Sobere maaltijd 2 april – Vierhovenkerk

Dinsdag 2 april is er een sobere maaltijd in de Vierhovenkerk. Aanvang 18.00u. Tijdens de maaltijd komen sprekers ook de doelen van de bezinningsactie toelichten.

Het klinkt wat tegenstrijdig: een sobere maaltijd, vasten en toch eten? Met de sobere maaltijd staan we stil bij de weg die Jezus ging in solidariteit met de minste. Dat is ook een weg waarop Jezus Tegenwerking ondervond en lijden. In soberheid willen we als christenen optrekken, samen op weg naar Pasen.

Met elkaar nuttigen we een eenvoudige maaltijd en zoeken we de stilte, maar ook de ontmoeting en bezinning door de verbinding met de bezinningsdoelen