Nog geen reacties

Songs & clips – Houd vol, houd vast!

Muziek kan zoveel troost en bemoediging geven.  In de Passion die we op 8 april zouden uitvoeren zit het lied van Houd vol, Houd vast.  Het is een lied dat Maria zingt voor haar zoon Jezus die zoveel te lijden krijgt. De paar zinnen uit het refrein  geven mij elke dag weer kracht.  Een arm die om je heen past. En ook al moeten we anderhalve meter afstand houden, ik voel de arm wel.

Hou vol hou vast
Er is altijd nog m’n arm die om je heen past
En altijd nog m’n schouder die je recht houdt
Al is het maar voor even