Nog geen reacties

Songs over broeder en zusterschap

In de serie overdenkingen over belangrijke woorden in de samenleving gaat het zondag 7 juli over Broederschap Volgens ds. Caroline der Nederlanden komt broeder- en vooral zusterschap bekaaid af. Dit heeft te maken met ik-tijdperk, waarin  de mens niet kijkt vanuit de verbondenheid of solidariteit.

In de viering is het lied Signalen van Herman van Veen te horen. Van Veen bezingt hier de verbondenheid van de dwaze moeders in Argentinië. In het leed om hun verdwenen kinderen kwamen zij jarenlang sinds 1977 elke donderdag bij elkaar op het plein in Buenos Aires, als protest  en schreeuw tegen de schending van mensenrechten.

Ook U2 bezingt het lot van deze dwaze moeders

In het boek en de film The Color Purple zoekt een zwarte  vrouw naar haar identiteit na jarenlang misbruik door haar vader en anderen. De vrouwen in dit boek zijn in zekere zin solidair met elkaar. Shug Avery ziet in de gekleineerde Celie  een zuster die veel meer in zich heeft.