Nog geen reacties

Speerpunt Eenzaamheid

Een tegen eenzaamheid

Wist u dat meer dan 40% van de volwassen bevolking (19 jaar en ouder) van Nederland aangeeft eenzaam te zijn? Daarvan is bijna 31% emotioneel eenzaam en 43% sociaal eenzaam. In de regio’s Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond,zijn de eenzaamheidscijfers het hoogst.

Dit zijn resultaten uit een groot landelijk onderzoek uit 2016. De zorgwekkende cijfers waren voor het ministerie van VWS aanleiding om de ‘Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid’ op te zetten.( ook in Delft bestaat een coalitie tegen eenzaamheid).  Sinds een paar jaar wordt er jaarlijks een ‘Week tegen de eenzaamheid’  georganiseerd. In diverse steden of gemeenten worden in deze week speciale gesprekken gevoerd tussen zorginstanties, overheden,  bedrijven en burgerinitiatieven. Het doel is een brede beweging op gang te brengen, die:

  • Maatschappelijke aandacht creëert voor eenzaamheid onder ouderen
  • Het taboe op eenzaamheid doorbreekt en bespreekbaar maakt
  • Een trendbreuk teweegbrengt zodanig dat wij in de samenleving meer naar elkaar omkijken.

Speerpunt in de Hofkerk

Ook in het beleidsplan onze Hof van Delft wijkgemeente hebben we ‘eenzaamheid’  als speerpunt gedefinieerd. Een onderwerp dat we naast de normale activiteiten van de kerk extra aandacht willen blijven geven. Dat kan bijvoorbeeld door een eenmalig of misschien terugkerend initiatief door onze wijkgemeente. Of participatie als kerk in een al bestaande actie in de gemeente Delft .

Wat kan je als (Hof)kerk doen?

Afgelopen 31 oktober vergaderde de wijkkerkenraad en bekeken we hoe eenzaamheid speelt binnen bezoekwerk en ook bij diaconale activiteiten in de wijk. Op basis van een aantal ideeën tegen eenzaamheid bespraken we in kleine groepjes wat nodig was om het idee mogelijk te maken. Hierna volgen een paar voorbeelden:

Idee: Generaties mixen door bijvoorbeeld een fotografiemiddag/ cursus. Voordeel  van een gezamenlijke activiteit of ontmoeting is dat die kan leiden tot een buddy relatie.  Of andere acties waarbij gemeenteleden elkaar op een nieuwe manier ontmoeten.

Idee: Verjaardagsochtend 1x per maand

Idee:  Telefooncirkel. waar je elke ochtend  even belt hoe hoe het met elkaar gaat
Idee:  Koffie schenken voor bezoekers van de voedselbank. Je hebt niet meer nodig dan een paar koffiezetters eneen  ruimte waar bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Mogelijk is zelfs dat een aantal mensen die zelf de voedselbank bezoeken kan gevraagd worden om vrijwilliger te zijn voor koffieschenken.

Idee: Laagdrempelige actie voor kerkleden die ooit meelevend waren en wellicht contact willen herstellen. Dit kan bijv. door een event waaraan je gemakkelijk kan deel nemen en actueel is voor deze tijd.

Het was een inspirerende vergadering. Hoewel niet alle ideeën zullen worden gerealiseerd was het fijn om ideeën tegen eenzaamheid te bespreken.

Albert van Dorssen