Nog geen reacties

‘Sta op en ga!’

2e zondag 40dagentijd Wereldgebedsdag

Zondag 8 maart 2020

Bijbellezing: Johannes 5: 2-9a

Voorganger: Caroline der Nederlanden

Deze tweede zondag van de 40dagentijd is in de Hofkerk ook wereldgebedsdag. De liturgie voor deze wereldgebedsdag wordt dit jaar aangereikt vanuit Zimbabwe De viering is gebaseerd op de ontmoeting van Jezus met een persoon die al 38 jaar wacht om naar het genezende water gedragen te worden. Jezus vroeg: ‘Wil je gezond worden?’. Van dat antwoord hangt af wat er met de zieke gebeurt. Jezus’ antwoord impliceert de vraag, als je genezen wilt worden, wat doe je er dan aan? Of je nu in Nederland woont, of in Zimbabwe, ook aan ons wordt de vraag gesteld. Wil je dat je zelf, of dat de wereld om je heen gezond wordt, vrede kent? Dan sta je vervolgens voor deze levensveranderende vraag. Wat ga je eraan doen?

Viering van Woord en Gebaar met Heilig Avondmaal

De viering van wereldgebedsdag op 8 maart is een viering van Woord, Schrift en Gebaar. Het is een viering voor doven en slechthorenden, waarin ook het Avondmaal gevierd zal worden. In de viering lezen we van een genezing door Jezus. We weten uit de verhalen uit de bijbel ook dat Jezus het brood deelt met velen. In het Avondmaal mogen wij ons verbonden voelen met elkaar en met Jezus, die heelt en deelt. Zijn handelen is een aansporing om net zo te doen; om helend en delend er voor elkaar te zijn. Dat kan al in deze viering zelf: door producten mee te nemen voor cliënten van de voedselbank.