Nog geen reacties

Stadsgesprek- “met woord en daad geloven in sociale cohesie”

In de feestweek ter gelegenheid van de ingebruikname van de Nieuwe Kerk na de restauratie vond woensdag 15 november het eerste stadsgesprek plaats.  Thema van het stadsgesprek was  “Delft maken we samen.” Een gesprek over de sociale cohesie in Delft.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt  beet het spits af en zette uiteen dat in Delft  ook  een  dreiging is van een uiteenvallen van de sociale cohesie  . Lag de tweedeling vroeger op de scheidslijn van  de “have’s” en  “have-nots” dus op het gebied van inkomen,  dan komt in de toekomst  met snelle veranderingen in technologie te liggen op het gebied van  de “can’s” en “cannots”,  d.w.z. wie de veranderingen kan volgen en wie niet.

Vervolgens   liet de burgemeester een lange lijst  horen, waar in in Delft gewerkt  wordt aan  het slaan van bruggen  .   De lijst met het goede nieuws was volgens van Bijsterveldt vele male groter dan de   inktvlek van de dreiging.

Dominee Arnold Vroomans beaamde dit  en vertelde dat de er naast de inktvlek nog zoveel wit is.  Hij ging overigens niet mee in de constatering dat we  moeten leren leven met een tweedeling.  De sociale  cohesie  ligt weliswaar onder vuur, maar daar wilde hij zich vanuit zijn geloof niet bij neerleggen.  Evangelie betekent in oorspronkelijke taal Goede boodschap.

Gespreksleider Bram Gille voert het gesprek in de fraai gerestaureerde Nieuwe Kerk met de zaal. Stadsfilosoof Hubertus Bahorie luister toe

Dat geloof biedt hoop .

Onder leiding van gespreksleider Bram Gille ging de zaal vervolgens in gesprek.   Het gesprek ging m.n. over de vragen of we de tweedeling in de  Delftste samenleving zien en wat we er aan  kunnen doen. De tussentijdse conclusie was dat , dat het voornamelijk aan ons zelf ligt . Of we erin geloven .

Op dit punt  bracht Ria Pool Meeuwsen ( Delftse Buur en Bruggen Bouwen Delft) ons verder. Met voorbeelden uit de praktijk over de hulp aan de vluchtelingen in Delft. In haar pleidooi vroeg ze om  niet te verschuilen achter mooie woorden van  (naasten)liefde, maar ook daadwerkelijk wat te doen. De muren tussen de mensen zijn ook de muren in onszelf.

In het gesprek  dat hierop volgde  zochten  de deelnemers hoe om hun eigen muren van angst, teleurstelling en vooroordelen   konden afbreken.

De avond  werd afgesloten door een stadsfilosoof Hubert Bahorie, die  als pilaarheilige, de avond samenvatte . Hij benadrukte dat we niet alleen deel zijn van de geschiedenis, maar dat we  met het motto van Delft ook  geschiedenis willen schrijven. ( creating  history)  We   mogen  daarin geloven, niet in de trant van waarheden onderschrijven, maar in de zin van vertrouwen schenken.

Dit eerste stadsgesprek maakt deel uit van het  streven  om de Nieuwe Kerk  ook ’terug te geven’ aan de stad.  En het gesprek over samenleven en zorgen en ambities van Delft ook te voeren in   de kerk   als een verlengstuk van de het marktplein.

In de komende tijd zullen er meer stadsgesprekken  volgen.  Ideeën en suggesties hiervoor  zijn welkom.

In  Delft worden ook door TOP Delft   (Technieniek Ontmoetings Punt)  Stadsgesprekken gevoerd. Kijk op hun agenda  wat er  te doen is

Beluister hier het stadsgesprek   van woensdag 15 november