Nog geen reacties

Stadsgesprek ‘Ons slavernijverleden – hoe raakt het mij’

  • Stadsgesprek ‘Ons slavernijverleden – hoe raakt het mij’
  • Donderdag 12 oktober 2023
  • Nieuwe Kerk, Markt 80, Delft
  • Aanvang 20.00 u, inloop vanaf 19.30 u

In het jaar dat de officiële afschaffing van de Nederlandse koloniale slavernij in 1873 herdacht wordt, nodigen we u uit om deel te nemen aan een stadsgesprek in de Nieuwe Kerk over het (Delftse) slavernijverleden. In de afgelopen jaren is het bewustzijn van dit verleden gegroeid. Wat vraagt het van ons? Hoe raakt het ons?

20 juni jl. is het onderzoeksrapport verschenen naar het slavernijverleden van Delft. Drie onafhankelijke historici hebben dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van gemeente Delft. Hun conclusie is dat  Delft en Delftenaren o.a. door hun nauwe betrokkenheid bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602) en de West-Indische Compagnie (1621) actief deelnamen aan het mondiale economische en maatschappelijke systeem dat slavernij mogelijk maakte en in stand hield. Delft zat tot over de oren in de slavernij. En de sporen ervan zijn nog altijd zichtbaar in onze stad.

Nancy Jouwe en Kathleen Ferrier leiden het gesprek in.

Nancy Jouwe  heeft als cultuurhistoricus meegeschreven aan het Delftse slavernijonderzoek. Als onderzoeker en docent houdt ze zich bezig met thema’s als racisme, maatschappelijke ongelijkheid, en slavernij. Ze is opgegroeid in Delft en heeft ook een stadswandeling over slavernij door Delft ontwikkeld.

Kathleen Ferrier is voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie en voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA (2002-2012) . Ze heeft brede  internationale ervaring en heeft gewerkt in o.a. Zuid Amerika en Hong Kong. Haar vader Johan Ferrier was de eerste president van het onafhankelijke Suriname. Ze was betrokken bij de Catshuisgesprekken in de aanloop naar de excuses van de Nederlandse regering voor het slavernijverleden.