Nog geen reacties

Stadsgesprek over eenzaamheid op 4 oktober

Delft: 100.000 eilandjes?

 Stadsgesprek over eenzaamheid op 4 oktober

Op maandag 4 oktober 2021 zijn alle Delftenaren van harte welkom om mee te doen aan het Stadsgesprek in de Nieuwe Kerk rondom het thema ‘Eenzaamheid’. Dit Stadsgesprek is onderdeel van het Delftse programma van de week tegen de eenzaamheid (Week van de Ontmoeting, 30 september t/m 7 oktober 2021). De coronatijd heeft eenzaamheid ook in de stad Delft extra aan het licht gebracht.

Al in 2017 bleek uit cijfers dat 1 op de 10 Delftenaren van boven de 18 jaar ernstige eenzaamheid ervaart en zo’n 30% een matige vorm van eenzaamheid. Daarmee wijkt Delft niet af van de landelijke cijfers. Eenzaamheid komt voor onder alle leeftijdsgroepen. Op deze avond willen we zowel inzoomen op jongeren en studenten als ouderen.

 

Eenzaamheid kent vele kleuren

“Eenzaamheid kent vele kleuren. Eenzaamheid heeft te maken met het ontbreken van betekenisvolle relaties; niet het aantal relaties, maar de betekenis die iemand daaraan geeft, is van belang”, zegt professor Anja Machielse, de hoofdspreker die op 4 oktober de opmaat zal geven tot het stadsgesprek. Zij zal spreken over de oorzaken van eenzaamheid en geeft ons handvatten hoe we er persoonlijk en als samenleving mee om kunnen gaan. Anja Machielse is hoogleraar ‘humanisme en sociale weerbaarheid’ aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar sociaal isolement en andere vormen van sociale kwetsbaarheid en heeft meerdere publicaties op haar naam staan.

Er is deze avond ook een panel met drie Delftse ervaringsdeskundigen die hun reflecties geven op dit thema. Jan van Beek, studentenpsycholoog aan de TU Delft, ds. Fred van Helden namens de coalitie Eén tegen eenzaamheid en Anita van Velzen, coördinator van de Jessehof.

Tijdens de avond is er ruimschoots de gelegenheid om is er ruimte om als aanwezigen deel  te nemen aan het stadsgesprek en elkaars visie en ervaringen te horen, onder leiding van gespreksleider Bram Gille. Als terugblik op de avond spreekt Hubertus Bahorie (oud-stadsfilosoof van Delft) een live column uit om mee naar huis te nemen ter overdenking.

Praktische informatie

Het Stadsgesprek begint om 20.00 u en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Vanaf 19.30 u is er inloop met koffie en thee. Na afloop is er ruimte om door te praten tijdens een borrel. Van harte welkom!

De Stadsgesprekken in de Nieuwe Kerk, waar deze de vijfde van is, worden georganiseerd door de Protestantse Gemeente Delft. Voor vragen of meer informatie kunt u mailen of bellen met stadspastor René Strengholt, stadspastor@pgdelft.nl, 06-17008025.