Nog geen reacties

Stagiaire Mark van de Laan gaat voor in Hofkerk

Zondag 29 oktober

Bijbellezing: Jeremia 31:31-34, Matteüs 22:1-14

Voorganger: Mark van der Laan

In tegenstelling tot wat in het Protestants kerk blad Delft staat, gaat Mark  van der  Laan voor in de viering.

In de lezing vergelijkt Jezus  de komst van Gods nieuwe wereld met een nadert feest.  De koning stuurt daar allerlei  uitnodigingen voor weg, maar niemand komt opdagen.

Willy FRIES Het grote gastmaal (1965) www.bijbelin1000seconden.be Copyright: C. Leterme

Willy Frises heeft de gelijkenis  een beeld gegeven.

Op de blauwe vloer … Een groep mensen wendt zich af van het feestgebeuren. Ze zijn goed aangekleed: lange jassen, hoeden. Eén van de witte figuren (Jezus) rond de grote ronde tafel, die baadt in het licht van de volle maan, staat recht en deelt brood met de persoon naast Hem. Met zijn linkerhand neemt Hij een beker. Op de groene vloer Onder de tafel is een groep mensen te zien van alle rassen. Ze bevinden zich in het licht. Hand in hand of met opgestoken armen gaan ze in de richting van de grote tafel. Op de rode vloer Buiten het licht van de maan, probeert een aantal mensen zich op te richten en in beweging te komen.
Copyright: C. Leterme
Zijn de teksten van Bijbel in 1000 seconden voor jou een hulp? Met een kleine financiële bijdrage help je de site online te houden.