Nog geen reacties

Startdienst bezinningsactie 2019

Zondag 10 maart is er in de Vierhovenkerk een startdienst van de bezinningsactie. De  doelen waar in de 40-dagen voor Pasen aandacht wordt gegeven en wordt gecollecteerd worden door sprekers  toegelicht.

Voorgangers in deze dienst zijn Ds. Smit van de Ev-Lutherse Gemeente en Evangelist René Strengholt. In deze dienst zijn ook sprekers namens Kerk in Actie, Siriz en Tamboerijn aanwezig.
De aanvang van deze dienst is om 15.00 uur en na afloop kunt u onder genot van een kopje koffie of thee napraten met één van de sprekers.

Vasten en bezinnen

De weken naar pasen zijn tijden van bezinning. In de vieringen wordt stil gestaan bij hoe Jezus zijn leven totaal geeft en inzet voor de kleinsten en minsten van ons. Jezus wil de minste zijn en de zieken en verdrukten weer doen opstaan. Zijn weg oogst bewondering, maar brengt ook weerstand met zich mee. Zo zeer zelf dat het Jezus zijn leven kost.

De vastentijd is een  weg van meeleven. We weten dat Jezus’ weg naar een nieuwe wereld en nieuw (samen)leven leidt, maar dat vraagt wel om offers en een andere levensstijl.  In de 40-dagentijd oefenen veel mensen met je te beheersen; minder eten, minder vlees, minder luxe. Door dit bewust te doen staan ze stil bij de (overbodige) luxe in onze winkels,  staan ze stil bij wat nu echt het leven waard is en leven ze mee met de mensen die in armoede en honger leven.  Door de vastenoefening hopen ze ook beter bestand te zijn tegen de verleidingen en hopen ze standvastigheid te kweken en doorzettingsvermogen om te blijven staan voor hun geloof zoals Jezus dat deed.

3 bezinningsdoelen

Tijdens de bezinningsactie  wordt er in de Protestantse kerken geld ingezameld voor drie doelen

  1. Siriz
  2. Tamboerijn
  3. Versterk de kerk in Pakistan – Kerkinactie