Nog geen reacties

Sterker dan de dood

Zondag 2 april

Bijbellezing: Johannes 11: 1-44

Voorganger: Fred van Helden

Midden in de 40dagentijd lezen een verhaal van verdriet er vreugde. Pijn en lijden,en ook de dood gaan niet aan Jezus deur voorbij. Lazarus, een vriend van Jezus, is ziek en sterft. Jezus is er niet bij. Jezus heeft gezegd dat hij het Licht is en wie bij hem is leeft in het licht. En dat geloven Martha en Maria ook. Als Jezus bij hen was geweest was hun broer niet gestorven. Zo’n vertrouwen hebben zij in Jezus

Maar Jezus macht gaat nog verder. “Je broer zal opstaan!” En niet aan het einde van de tijden zoals Marta denkt. Jezus wekt hem tot leven.

Dit verhaal moet een kracht gegeven hebben aan de eerste christenen, die vervolgd werden .  De kracht van het  Romeinse Rijk  is niet het laatste woord.  Gods macht gaat verder. En doet de dood te niet.

In deze tijd lijkt het verhaal zo wonderlijk. dat we er bijna niet in durven te geloven. Dood is dood, wordt er gezegd en daar is geen omkomen aan.   Net zoals het haast onmogelijk lijkt om de klimaat verandering om te keren, of de hongersnood in Afrika tegen te gaan.   Haast onmogelijk.

Het leven kan voor ons zo doods en eindig lijken. En je kan denken dat er nooit een verandering komt in de ellende. Dat je geen poot meer uitsteekt, en  het niet meer in gelooft. Jezus laat zien dat wie gelooft in God, de dingen anders ziet. mogelijkheden, waar dingen onmogelijk lijken. Hoop waar wanhoop is, dat er wat kan gaan leven als je denkt dat het afgelopen is.