Nog geen reacties

Stille week 2023: vieringen vrijdag en zaterdag

Stille week -Vespers

 • Maandag 3 april         19:30 uur  Hofkerk             Download liturgie ma/di/wo
 • Dinsdag 4 april           19:30 uur  Hofkerk
 • Woensdag 5 april       19:30 uur  Hofkerk

Witte Donderdag

 • Donderdag 6 april      19:30 uur  Lutherse kerk     Download liturgie donderdag
  met Viering Heilig Avondmaal
  Ds Taco Smit en ds. Caroline der Nederlanden

Goede Vrijdag

Stille zaterdag

 • Zaterdag 8 april          19.00 uur  Vierhovenkerk   Livestream Kinderpaaswake in de vierhovenkerk
  Kinderpaaswake o.l.v. Ds. David Knibbe
 • Zaterdag 8 april          21:30 uur  Hofkerk             Download liturgie zaterdag
  Ds. Fred van Helden m.m.v. cantorijen van de Evangelisch Lutherse gemeente, Hofkerk en Vierhovenkerk o.l.v. Wim Loef

In de 40dagentijd hebben we het project van Bijbel Basics gevolgd: Wie? Wat? Waar! Wie is Jezus? Wat zegt hij? Wat doet hij? Wat zeggen de mensen om hem heen? En: wat is waar? Waar staat Jezus voor?

In de stille week trekken we de lijn van de 40dagentijd door.

In de Stille Week staat het lijden van Jezus centraal. Dat lijden is fysiek, psychisch en religieus. Het laat zien hoe mensen van hem af willen, hem alleen laten,  niet in hem durven te geloven.
Jezus stelt daar tegenover zijn keus om ons nabij te zijn., om ons van dienst zijn, en met name de kleinsten, de armsten, de mensen die geen stem hebben. Hij is hen nabij. Hij voelt aan den lijve wat zij doormaken. In de hulpeloosheid, die Hij net als zij ervaren, stelt Jezus zijn vertrouwen op God en geeft Hij hoop op Gods nieuwe wereld. God laat niet de armen en wie gevangen is alleen. Hij zal hen bevrijden, zoals hij het volk dat tot slaven gemaakt was, bevrijdde.

In de beproevingen die een mens en die Hemzelf overkomen, gaat Jezus ons voor op een weg van weerloze overmacht, geweldloosheid en vergeving.

Op witte donderdag gedenken we hoe Jezus de maaltijd vierde met zijn vrienden. Het Pesachfeest van de uittocht van het volk uit de slavernij, betrekt Jezus op zichzelf.  Hij is bereid zijn leven te geven om ons een nieuwe kans, een nieuw  leven te geven.

Op goede vrijdag volgen we Jezus in zijn laatste uren. We doen dit door stil te staan bij kruiswegstaties, haltes op weg naar het kruis. We leggen dit jaar speciaal een verbinding tussen het lijden van de schepping  en het lijden van Jezus. Kruisigen we nu niet de schepping?

Op stille zaterdag zijn er twee paaswakes.
In de Vierhovenkerk is er een paaswake voor kinderen. op hun nieveau Iedereen is welkom. Het speciale voor de kinderen is, is dat zij (na de paaswake) in de kerk blijven slapen en ’s morgens meehelpen aan het Paasontbijt.

In de Hofkerk is er een traditionele Paaswake viering, waarin we Bijbelverhalen lezen over hoe het Licht terug komt.  Aan deze viering vol symboliek over schepping, bevrijding, terug keer uit de ballingschap en opstanding, verlenen de de cantorijen Lutherse kerk en Hofkerk en Vierhovenkerk haar medewerking.

Film in de stille week

Na de vesper op maandag kijken we naar de film ‘The boy who harnassed the wind’.

De film speelt zich af in Malawi en is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De dertienjarige William Kamkwamba wordt van school gestuurd wanneer duidelijk wordt dat zijn ouders zijn studie niet meer kunnen betalen. Hij gaat echter niet bij de pakken neerzitten en droomt ervan een windmolen te bouwen zodat zijn dorp geen hongersnood lijdt. Met behulp van de fiets van zijn vader Trywell en kennis uit boeken gaat hij aan de slag.