Nog geen reacties

Stille week @ de Hofkerk

In de Stille Week vervolgen we de werken van barmhartigheid met  een aantal van de Ik-ben woorden van Jezus.

IK BEN horen we al als God zich bekend maakt aan Mozes in een brandende braamstruik  (Exodus 3). ‘Ik ben, ik zal er zijn, de Zijnde, de Eeuwige’; Het is een naam die  ongrijpbaar is, maar tegelijkertijd veel vertelt over God. Hij ís er: als een God die bevrijdt, en als een God die met ons verbonden is en met ons meegaat. In het Johannesevangelie vult Jezus, als zoon van God, hoe hij er is. Zeven maal zegt hij: Ik ben …

In de woorden die dan volgen, geeft Jezus aan wat belangrijk is en laat hij iets meer van zichzelf en van zijn vader zien.

  • ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (Johannes 14:6)
  • ‘Ik ben de ware wijnstok’ (Johannes 15:1)
  • ‘Ik ben de deur der schapen’ (Johannes 10:7)
  • ‘Ik ben de goede herder’ (Johannes 10:11)
  • ‘Ik ben het brood des levens’ (Johannes 6:35)
  • ‘Ik ben het licht van de wereld’ (Johannes 8:12)
  • ‘Ik ben de opstanding en het leven’ (Johannes 11:25)

Iedere dag van de stille week vragen we ons af wat deze woorden, waarmee Jezus zich laat kennen, voor ons betekenen m.n. in deze coronatijd. Wie geeft “nieuw leven”? Wie wijst je “de weg”, geeft je “waarheid” “(uit)zicht”?

Wie opent een “deur” voor je? Wie “bewaart en hoedt” je? Wat heb je “broodnodig”? Wie schijnt “licht” op je weg? Wie geeft je spirituele energie? Met wie blijf je verbonden?

We zullen ook aan de hand van deze woorden ontdekken, wat maakt dat Jezus de weg moest gaan, die hij gegaan is. Een weg van onvoorwaardelijk ‘er zijn’ voor de mensen die hij liefheeft; tot het bittere eind. En we zullen ook ontdekken, waar zijn weg lijkt dood te lopen, er juist een nieuw begin zich ontvouwt. IK BEN houdt niet op bij de dood, maar is sterker. Nieuw leven bloeit op.

Viering in de stille week

De viering zijn te volgen op het youtubekanaal van de Hofkerk en via Kerkomroep

GA NAAR DE LITURGIE VAN DEZE DIENST

GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST Audio

 GA NAAR YOUTUBE LIVE STREAM VAN DEZE DIENST beeld en audio