Nog geen reacties

Stille week: Een teken van leven – inleiding

In de 40-dagentijd hebben we verhalen over Mozes gelezen. Mozes krijgt bij de brandende braamstruik van God een teken van leven. Het is voor hem een bemoediging dat God zich het lijden van het volk aantrekt en daadwerkelijk zich wil inzetten voor de bevrijding van het volk.

Tegelijk wordt Mozes ook geroepen om namens God tekens te laten zien. Voor het volk zijn de tekens een voorbode dat God er is en dat een nieuwe tijd zal komen.

Het is niet de laatste keer dat God tekens van leven laat zien. In en door Jezus laat God zien hoe Hij nabij is aan de kleinsten en de minsten, de armen en kwetsbare mensen. Hij heeft oog voor hen en geeft hen licht in de ogen, open oren om de hoop te horen, en kracht om uit de verlamming op te staan. Tekens van een nieuw leven.

Zowel Mozes als Jezus maken ook tegenstand mee. Mensen die de tekens van leven niet kunnen of willen zien.

Op de eerste dagen van de stille week focussen wij ons op de de volgende vragen:

Wat als door het lijden of ellende in je leven het donker is geworden en je door de mist de tekens niet meer ziet, die God je geeft? Hoe houd je het dan vol? We bekijken dit door de ogen van Jezus in Getsemané en door de ogen van Mozes bij de Rietzee.

De andere vraag is: Wat heb je nodig om een teken van leven te zijn? Jezus laat ons zien dat het lijden bij het leven hoort. Je kruis op je nemen. En tegelijk is dit verbonden met een diepe hoop en sterk vertrouwen dat God de kwetsbaren nabij is en hen door alles heen een nieuwe wereld zal geven.

Kijk onder kerkdiensten om de vieringen in de Stille week mee te maken. De diensten zijn live te  volgen om 19.30 via kerkomroep.nl en via Facebook.com/hofkerkdelft/ livestream. U kunt ook op een later tijdstip kijken of luisteren.

GA NAAR KERKOMROEP.NL    GA NAAR FACEBOOK

Door de week zal in speciale Inspiration Point  de liturgie van de volgende dag staan. Kun je niet wachten?

Download >> De liturgieën voor de stille week 2020 of klik door naar de diensten