Nog geen reacties

Teken van leven

Teken van Leven? Verwachting en hoop voor het nieuwe seizoen

Om binnen de gemeente met elkaar in contact te blijven, vragen wij u om tekens van leven. Tekenen van hoop en verwachting, tekenen die ons inspireren en die ons als gemeente verbinden met elkaar.

Stuur een bericht naar favanhelden@gmail.com en vertel:

  • Hoe je zomer(vakantie) is geweest?
  • Wat je hoopt of verwacht van het nieuwe seizoen komend jaar?
  • Wat we daarbij nodig hebben ( bijvoorbeeld aan instelling of durf, of …)?
  • Wat u/jij er zelf aan kunt bijdragen?