Nog geen reacties

Thuis kerkdienst volgen – 22 maart

Op zondagochtend 15 maart om 10.00u zal in de Hofkerk een korte gebedsdienst ‘zonder publiek’ gehouden worden, die via   www.kerkomroep.nl  en  www.hofkerk-delft.nl/kerkdiensten te volgen is.We nodigen u en jullie van harte uit om naar het ochtendgebed te luisteren.

‘Laat mijn volk gaan!’

4e zondag 40dagentijd 

Zondag 22 maart 2020
Bijbellezing:Exodus 7:8-25; Johannes 9:1-13; 26-39
Voorganger: Caroline der Nederlanden

Op deze 4e zondag van de 40dagentijd lezen we over hoe de farao niet wil luisteren naar Mozes’ en Aarons pleidooi om het volk Israël te laten gaan. De stok die verandert in een slang kan de farao niet overtuigen. De hoogverheven, als god aanbeden farao staat voor machthebbers die slechts willen heersen en niet willen dienen. Het lot van hun onderdanen trekken zij zich niet aan en gerechtigheid is een woord dat hen vreemd is. Zij zijn zo ver van hun onderdanen en wat er zich werkelijk in het land afspeelt, dat zij achter alle welvaart de ellende en de nood niet zien. Ook in de wereld van vandaag komen wij dergelijke machthebbers tegen. Nog altijd raken er mensen in de knel door allerlei structuren van macht, die de economische groei moeten bevorderen, maar dan wel over de ruggen en ten koste van mensen. De roep om bevrijding is een roep van alle tijden.