Nog geen reacties

Tieners sparen voor bijen

Het hele jaar door sparen de tieners van de Tienerviering voor een project dat ze zelf kiezen. Dit jaar dit dat voor de bijen. Omdat de bijenstand achteruitgaat.

In het totaal hebben ze  87,37 bijeengebracht voor St. Zuid-Hollands Landschap

Gelukkig zorgen we met het perk voor de kerk voor een fijne plek voor de bij.

De wilde bij is in gevaar

Van de 358 bijensoorten in ons land, wordt meer dan de helft met uitsterven bedreigd. Dat is een regelrechte ramp, want bijen zorgen voor bestuiving. Zonder bijen geen eten! Daarom luidt  St. Zuid-Hollands Landschap. Samen met u willen we extra wilde bijenplekken in de provincie realiseren en optimaal beheren. Lees meer >>