Nog geen reacties

Tussen twee werelden

Zondag 23  februari

Bijbellezing: Exodus 2:11-25

Voorganger: Fred van Helden

Mozes is man van twee werelden. Voor een deel Egyptisch en deels Hebreeuws. Opgegroeid aan het hof, gaat hij opzoek naar naar zijn Hebreeuwse wortels. Wie ben ik nou echt? En dan ontdekt Mozes dat achter zijn veilige koninklijke leven een wereld schuilgaat van onderdrukking. Een Egyptenaar ranselt iemand van zijn volk af. Mozes trekt de pijn zich aan. en slaat terug; oog om oog, tand om tand.

Een daad die niet zonder gevolgen blijft.  Mozes moet vluchten. De Hebreeën zien hem eerder als gevaar dan als één van hen. Mozes vlucht de woestijn en leert om herder te zijn.

Het gevoel om deel van twee werelden te zijn, herkennen we. Deel van één cultuur, in een wereld die om ons heen multicultureler worden. Deel van een rijk werelddeel, en tegelijk broeder en zuster van de arme. Deel van Gods wereld te midden van de wereld van mensen.  Net als Mozes moeten wij opstaan om te zien hoe de wereld eruit ziet en van welke wereld we deel willen uitmaken. En moeten we leren hoe we met de ongelijkheden om gaan. Niet door vergelding of wraak, maar door te leren herder te worden.