Nog geen reacties

Uitje werkgemeenschap 2017

De predikanten en kerkelijk werkers van Delft en  Delfland komen niet alleen bij elkaar om te vergaderen.  Woensdag 14 juni trakteerden ds. Vroomans en Missioanair werker  René Strengholt  de dominee op een uitje.

In de Maria van Jessekerk vertelden Gab Lansbergen en  Jan Somers  over de Stichting  Kerkelijk erfgoed Delft ( SKED)  Er was een rondleiding  in de expoitsie van het kerkelijk erfgoed  in de Maria van Jesse Kerk.

Een oude missaal wordt bekeken
Een oude missaal wordt bekeken

Vervolgens werden we door Pastoor Robin  Voorn welkom geheten in de  schuilkerk van de  Oud-Katholike parochie in Delft aan het Bagijnhof.  Daar kregen de bezoeker  o.a. de koormantel te zien van Stalpeart van der Wielen.

Bekijk hier het album  Uitje werkgemeenschap 2017