Nog geen reacties

Uitnodiging gemeenteavond 14 april

U wordt uitgenodigd voor een gemeenteavond op woensdag 14 april van 20:00-21:30 uur. Niet in de kerk, maar met elkaar verbonden via beeld en geluid, via telefoon en e-mail. We willen u informeren en uw mening horen over onze plannen voor intensievere samenwerking tussen de wijkgemeenten Hof van Delft, Immanuël en Vierhoven. Een artikel hierover heeft gestaan in het Protestants kerkblad (lees hier PKD 6, bladzijde 5 Samenwerken en behouden). Dit gaat bijvoorbeeld om bestuurlijke samenwerking maar ook op andere terreinen kunnen we elkaar wellicht versterken. In elke wijk blijven eigen vieringen en activiteiten.

Samen werken aan de toekomst

De samenwerking willen we concreet vormgeven bij het invullen van de vacature die in september ontstaat bij het emeritaat van ds. Marco Visser. In 2023 gaat ook ds. David Knibbe met emeritaat. Kijkend naar de toekomst willen we met de drie wijkgemeenten in het beroepingswerk nauw samenwerken. Op de gemeenteavond komt aan de orde:

  1. De profielen van de predikant en van de wijkgemeenten
    De vraag aan u is of u zich herkent in de opgestelde profielen. Beschrijft dit de predikant die we zoeken, de gemeente die we zijn? Uw vragen, tips, en opmerkingen worden ingezameld en zo mogelijk verwerkt in de profielen.
  2. Bij de uitleg van de procedure wordt verteld waar de ruimte voor de drie wijkgemeenten zit om mee te denken en mee te doen in het beroepen van een toekomstig predikant.

Documenten beroepingswerk

  1. Profiel wijkgemeente Vierhoven
    bijlage Visie wijkgemeente Vierhoven 2030
  2. Profiel predikant wijkgemeente Vierhoven
  3. Samenstelling beroepingscommissie
  4. Opdracht beroepingscommissie Vierhoven

Uw mening stellen we op prijs

Het raadplegen van de gemeenteleden, op deze wijze, is toegestaan volgens Artikel 19 van de Kerkorde vanwege de buitengewone omstandigheden waarin we nu verkeren vanwege het covid-19 virus.

De informatieavond kunt u online bijwonen via de LIVESTREAM  GA NAAR YOUTUBE LIVE STREAM VAN DEZE DIENST

Tijdens de gemeenteavond kunt u vragen stellen via telefoon en e-mail, en ook na afloop kunt u nog reageren.

ook na afloop kunt u nog reageren
tot woensdag 28 april via scribahofkerk@gmail.com

Namens de wijkgemeenten Hof van Delft, Immanuel, Vierhoven.

De HI4-werkgroep online in gesprek met Lydia Roosendaal