Nog geen reacties

Vasten wat en waarom?

Met Aswoensdag is de 40-dagentijd begonnen, die ook wel bekend staat als vastentijd. In deze tijd proberen we bewust toe te leven naar Pasen. En leven we ons in de weg die Jezus gegaan is.

Hoe je vast, kan je zelf invullen. De een doet het door minder te snoepen, te mindeen met alcohol, of autorijden of bewust de telefoon weg te leggen om ruimte voor aandacht voor elkaar. Een derde door bewust meer tijd in te ruimen om te bidden of een ander te helpen. Weer een ander stopt met het eten van vlees wat trouwens precies de betekenis is van carnaval (vaarwel aan vlees)

veertigdagentijdkalender van Petrus
In de veertigdagentijdkalender van Petrus (gratis aan te vragen) vind je voor iedere week een concrete vastensuggestie.

In de afgelopen jaren hebben we geminderd met vlees en dat heeft ertoe geleid dat we nu vrijwel vegetarisch eten.  We zijn nu een paar dagen op gang en het knaagt als je ’s avonds op de bank zit en je een nootje of chipje wil pakken. Ongemerkt gaan mijn gedachten dan aan mensen, die dagelijks het gevoel van honger kennen. Mensen die dagelijks gebrek hebben.  Ik besef me dan hoe goed ik het eigenlijk heb. Maar nog meer dan dat besef ik ook dat ik me kan beheersen door dingen níet te doen.

Dit besef geen ook ruimte. Niet alleen ik maar dus ook wij kunnen dingen anders doen. Het geeft hoop. Nu sterk zijn en volhouden!

40 Dagen | Heilige Herrie
In aanloop naar Pasen willen komt er op de site van 40dagenheiligeherrie.nl elke dag een mooie Bijbelse tekst te staan in combinatie met een Popsong
https://40dagenheiligeherrie.nl/door/dag-1/