Nog geen reacties

Verbindend vieren – Het vervolg – 26 november

Verbinden vieren?

Hoe kun je in een gemeente als de onze verbindend vieren? Dat was de vraag waarover ruim 20 deelnemers aan de workshop Eredienst Creatief zich bogen op dinsdag 11 juni in de Hofkerk. Na afloop van de workshop concludeerden we dat er die avond te weinig tijd was voor een uitwisseling van gedachten en belevingen, en dat daar wel behoefte aan was. Want liturgie leeft in de Hofkerk. Vandaar dat er nu een vervolg komt.

Lees het verslag  van de eerste bijeenkomst >> verbindend vieren vraagt om vervolg

Dienst van ons allen

Een kerk is een gemeenschap met verschillende mensen, leeftijden en doelgroepen, die hun geloof op verschillende manier hun geloof beleven. Waar de één zijn inspiratie vindt in popsongs, wil een ander graag de tien geboden horen.

Wij geloven dat de verschillen elkaar niet hoeven uit te sluiten, maar dat het elkaars beleving van geloof kan verrijken.  Als een familie met broers en zussen hebben we namelijk wel iets dat ons bindt, de liefde van God. Als een regenboog vertaalt zich die liefde in verschillende kleuren.

Bij het samenstellen van de liturgie kiezen we ervoor om in één viering recht te doen aan verschillende belevingen. Want we geloven dat de eredienst een ‘dienst van ons allen’ is.  Door de inbreng van gemeenteleden en het gesprek over de verschillende tradities willen de verbinding vergroten.

Het vervolg

Op 26 november willen wij met elkaar van gedachten wisselen hoe wij een viering in de Hofkerk ervaren. Wat doet een viering met ons? Wat raakt ons? Wat geeft kromme tenen? In hoeverre draagt het bij aan ‘verbindend vieren’?

We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van de viering van de zondag ervoor: 24 november. Deze ligt dan nog vers in het geheugen. Mocht u niet bij deze viering aanwezig geweest zijn, dan kunt u deze altijd nog beluisteren via de website van de Hofkerk, onder het kopje kerkdiensten. https://hofkerk-delft.nl/kerkdiensten/

De avond over verbinden vieren is op dinsdagavond 26 november om 20.00 uur in de Hofkerk. Iedereen is van harte welkom. Alle groepen die te maken hebben met liturgie worden met name uitgenodigd, zoals bijv. organisten, lectoren, muziekgroep, beamercommissie, leiding kinderviering, cantorij, enz.