Nog geen reacties

Verder bouwen aan een vreedzaam Delft

In de uitzending van Kerk in Delft Radio op Stadsradio Delft zaterdag tussen 12 en 13.00u  kijkt Fred van Helden met Wouke Lam terug op de avond over met Bart  Brandsma begin maart. In de avond Voorbij het wij-zij denken werkt gekeken hoe polarisatie  ontstaat en welke hulpmiddelen er zijn  om hier verandering in te brengen.  Lees  hier het verslag over de  Voorbij polarisatie en het wij-zij denken.
Conflicten de baas te blijven vraagt je eigen rol in het conflict kennen en erkennen, en blijven vertrouwen op menswaardigheid. Het vraagt ook: verplaatsing in de ander, luisteren, doorvragen wat de ander echt beweegt en raakt, om samen te ontdekken wat de kwestie is die over ons samen gaat.
Bruggen Bouwen Delft   (BBD) wil zich inzetten om bemiddelend spreken en handelen in onze Delftse samenleving te bevorderen. Dit doen we door het zelf te beoefenen en anderen de gelegenheid te geven dit te leren.
Het doel is dat er een steviger netwerk zal ontstaan van organisaties en verenigingen die samenwerken aan sociale cohesie.

Follow-up

Wilt u actief meewerken aan ‘een Delft van ons allen’, noteer dan 21 april, ’na Brandsma’! Van 10-12 uur nemen we de tijd om van gedachten te wisselen.  aanmelden kan via   bruggenbouwendelft@xs4all.nl