Nog geen reacties

Vergeving

Zondag 23 juli

Bijbellezing: Matteüs 18: 21-35 en Psalm 32

Voorganger: Caroline der Nederlanden

Soms wordt mensen iets aangedaan in het leven, of gebeuren er dingen, die zo erg zijn, dat er geen vergeving mogelijk is binnen een mensenleven. Aan de andere kant is er het besef dat een leven met haat of wrok, of een leven in onverzoenlijkheid, een mens verbitterd maakt. Hoe hiermee omgaan? En hoe verhoudt zich dit tot God, die wel weet van vergeven? In de viering willen we verder ingaan op dit onderwerp dat ons vanuit het leerhuis door Loed Loosen wordt aangereikt.