Nog geen reacties

Viering van het Avondmaal en inzameling in blik- 11|3

Jezus deelt het brood. En wat weinig lijkt, blijkt meer dan genoeg. Er blijft zelfs over.

Op deze zondag, 11 maart, vieren wij de Maaltijd des Heren. We delen brood met elkaar, en gedenken hoe Jezus in de weg die hij ging, – een weg van lijden en sterven, een weg van liefde en delen ook, – het Koninkrijk van God deed oplichten. Zo mag ook voor ons het Koninkrijk oplichten, als wij het Avondmaal met elkaar vieren.

Ook letterlijk kunnen wij delen; op deze zondag is er ook weer gelegenheid om producten mee te nemen. Deze zijn bestemd voor clienten van de voedselbank. Mensen die maar met moeite, of niet, rond kunnen komen.

Van harte bij u aanbevolen.