Nog geen reacties

Voettocht voor vrede

De 18e  Voettocht voor Vrede neemt het landelijke thema van de Vredesweek  “(On)vrede en nu?” bij de horens. Onze democratie staat door de groeiende onvrede onder druk. Ontmoeting en contact met de onbekende buurtgenoot is het doel van de tocht. Om het gesprek dicht bij onszelf en bij de buurt, waarin we wonen en leven te houden, stellen we ons de vraag “Wat doe jij in vredesnaam aan veiligheid en vrede?”

De Voettocht voor Vrede wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband tussen kerken en moskeeën uit de Voorhof en de Buitenhof en start dit jaar in de Sultan Ahmet moskee gaat via de Adelbertkerk, Marcuskerk, naar de Vierhovenkerk.  Op sommige plekken zijn korte inleidingen op het thema, o.a.  over het project “Wij West, gelijke kansen voor iedereen”.

Meer informatie is te verkrijgen bij Henny Melis: h.melis@kpnmail.nl of bij Peter Plugers scriba@vierhoven-delft.nl

  • Woensdag 20 september 
  • 19:00 – 21:00 uur, inloop 18:45 uur
  • Start: Sultan Ahmet moskee, Duke Ellingtonstraat 201