Nog geen reacties

Vragen na de doop

“Waarom worden de vragen pas na de doop gesteld?” vroeg een aantal vrouwen zich af na de doopdienst. “We waren vroeger gewend dat er een formulier werd gelezen en dat de vragen aan de doopouders eerst gesteld werden. Hoe zit dat?” Tijd om verheldering te geven.

Doop als bewuste keuze

Als ouders te kennen geven dat zij hun kind willen laten dopen, gaan we als dominee met hen in gesprek. In dat gesprek gaat het over wat de doop betekent. Daarin gaat het zowel over de doop van hun kind, als over hun eigen doop.

Voor je geloof uitkomen en je kind laten dopen betekent in deze tijd een bewuste keuze. Dat beseffen ouders maar al te goed. Hoe geef je de verhalen uit de bijbel door en hoe laat je zien hoe Jezus leefde en God er is. Ouders snappen dat het niet alleen gaat om voor lezen, maar vooral ook om voorléven.

Water als symbool van schoonwassen

Je laten dopen betekent, dat je een bewuste keuze maakt om met God te leven. Zo liet Jezus zich dopen om zijn leven aan God te wijden net nadat hij in de woestijn in gevecht was met allerlei stemmen die hem daarvan af wilden houden. Johannes de Doper riep mensen om ze zich wilden omkeren en een nieuw leven wilden beginnen.  Hij vroeg of ze krachten die hen van het goede  af houden wilden afwassen. Dat gebeurde met een reinigingsritueel: de doop.

Het water van de doop betekent dat jij je met God verbindt en dat God een verbond met jou aangaat.

Kopje onder gaan

De mensen gingen kopje onder. Water heeft ook een bedreigende kant. Je kan erin verdrinken. Maar staan er met de doop uit op.

Al staat het water je tot aan de lippen of al ga je kopje onder aan onderdrukking (zoals het volk Israël) God maakt een weg door het water. Of als je ten onder gaat met Jezus, God zal je uit het water trekken en nieuw leven geven. Uitleg over wat de doop betekent staat in doopformulieren.

Eigen inbreng; de doop eigen maken

Aan de doopouders geven we veel ruimte. We geven hen een doopmap mee met o.a.verschillende inleidingen (formulieren) bij de doop, die in andere bewoordingen telkens een benadrukken wat de doop inhoudt. Om ouders het moment eigen te maken en te markeren voor hun kind, vragen we of ze om een brief te schrijven waarin zij zelf verwoorden wat het betekent om in de gemeenschap van deze kerk je kind te laten dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze vertelt vaak net zo goed wat de doop inhoudt en geldt als inleiding.

Je mag altijd bij God horen

In de doopviering dopen we eerst het kind en stellen we daarna pas de vragen. Waarom? Ieder mensenkind mag bij God horen. Of een kind bij God hoort hangt niet af van de ouders. Van ouders vragen we of ze de doop beamen, of zij in hun leven hun kinderen willen voorgaan op de Jezus gegaan is zodat hij kan groeien in geloof, hoop en liefde.

Fred van Helden