Nog geen reacties

Vragen rond het levenseinde

De Commissie Pastoraat Zorginstellingen (CPZ) van de Raad van Kerken Delft nodigt u uit voor een avond met als thema:

Vragen rond het levenseinde

op 30 maart a.s. in de zaal Het Melkmeisje, R. de Graaf gasthuis te Delft, 5e verdieping. Inloop vanaf 19.30 uur.

In het laatste gedeelte van uw leven kan uw arts u niet beter maken, maar hij of zij kan u de zorg geven die voor u belangrijk is.
Wilt u bijv. zo lang mogelijk alle behandelingen hebben die er zijn of zijn er behandelingen die u niet meer wenst. Welke begeleiding verwacht u van uw dokter en wat kan geestelijke verzorging eventueel voor u betekenen.

Drie deskundigen komen aan het woord, die veelal te maken hebben met patiënten in de laatste fase van hun leven: mevr. Wiegman van de Ned. Patiënten Vereniging. Mevr. Boomkens, geriater R. de Graafgasthuis en de heer Blom, huisarts te de Lier.

De lezingen beginnen om 20.00 uur en zullen duren tot plm. 21.30 uur. Er is gelegenheid tot vragen stellen en na te praten met een hapje en een drankje.

Wij verzoeken u om u voor 18 maart  aan te melden via Marijke Mahieu, marijkemahieu@hetnet.nl of telefonisch 015-2122691.