Nog geen reacties

Vrede en veiligheid als op adelaarsvleugels

Zondag 5 mei

Bijbellezing:

Voorganger: ds. David Knibbe

Vrede en veiligheid lijken op een jong, dat op adelaarsvleugels gedragen wordt. Vliegend, duikelend, vallend, opgevangen en weer verder. Een mooier beeld kunnen we niet krijgen. Er is discussie of adelaars inderdaad wel zo hun jongen leren vliegen. Maar dat doet er niet toe. God doet het in ieder geval wel. Zo is Israël uit de woestijn bij de Sinaï beland. Ondanks zichzelf, met horten en stoten. Kwetsbaar stelt Israël zich op door in hun heilige Schrift dit onverbloemd neer te schrijven. In Johannes lezen wij dat God de leerlingen in de wereld bewaart. Hij zondert ze niet af, Hij beschermt tegen het kwade. Zo draagt Hij ook ons op adelaarsvleugels door het leven. Wat dit betekent, dat het kwaad een macht kan zijn en blijven, dat wij altijd weer vallen en toch ook weer opstaan, daarover zingen, bidden en horen wij in de dienst van 5 mei, Bevrijdingsdag en wat daarna komt. De lezingen zijn Exodus 19:1-11, Johannes 17:14-26.

Ds. David Knibbe