Nog geen reacties

Vriendschap voor het leven

Zondag 10  juni

Bijbellezing: Matteus 25: 31-46

Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden

In het kantoor van onze koster Peter Beuman hangt een tekening. Het is gemaakt door een van de Oost Europese bezoekers van de Taizébijeenkomst in Rotterdam in 2010. Op de tekening zijn honderden stippen rond een kruis. De stippen staan voor mensen; mensen in allerlei kleuren, uit allerlei culturen verbonden in hun geloof. Deze verbondenheid in verscheidenheid die Peter Beuman toen zo concreet ervaren heeft, vormt een hoogtepunt in zijn kosterschap in de Hofkerk dat meer dan 25 jaar duurde.

Taizéviering in 2010 in de Hofkerk

In de viering bij zijn afscheid komt deze verscheidenheid en een aantal van de contacten die zijn ontstaan tijdens zijn kosterschap terug. De lezing staat in het teken van de Johanniterorde waar Peter zeer betrokken en actief in is: Behoud van het geloof en hulp aan de behoeftigen. Vanaf deze plaats wensen wij Peter alvast toe dat hij na zijn afscheid van zijn welverdiende rust mag gaan genieten.