Nog geen reacties

Vrij om elkaar te helpen

Zondag 26 mei

Voorganger: ds. Fred van Helden

In politiek wordt vaak er vaak mee geschermd dat we de joods-christelijke waarden hoog moeten houden in de samenleving. Maar wat zijn nou die waarden? In een nieuwe reeks wil ik een aantal belangrijke woorden bestuderen. We beginnen met het woord Vrijheid.

Bij vrij zijn kan je aan veel dingen denken. Vrij komen uit de gevangenis. Vrij zijn van werk of school. Erop los leven, alles mogen. Vrijheid van meningsuiting. Vrijheid staat hoog in de moderne samenleving. Maar wat er er nu Bijbels aan?

In de Bijbel staat dat God vrij maakt. Hij maakt het volk Israël vrij van onderdrukking. De gewonnen vrijheid is dan ook bedoeld om andere mensen vrij te maken en tot hun recht te laten komen. Vrijheid staat in Bijbelse zin altijd in relatie tot de God en tot de ander.

Paulus legt nog een andere lijn. Hij zegt dat alle mensen eigenlijk  van zichzelf niet vrij zijn, maar zich laten leiden door verkeerde verlangens. Maar christenen zijn bevrijd door Jezus Christus.