Nog geen reacties

Waar ben je bang voor?

Zondag 9 februari
Bijbellezing: Handelingen 27 en Marcus 4:35-41
Voorganger: ds. Marco Visser

Iedereen wordt gered. Het bevrijdingsverhaal in de Bijbel is het uittochtverhaal van het volk Israël uit het slavenhuis Egypte. Dit verhaal resoneert keer op keer in de andere Bijbelboeken. Zo ook in het boek Handelingen. Hoofdstuk 27 klinkt als een spannend zeemansverhaal dat goed afloopt. Maar er is veel meer in te beluisteren. Het is allereerst een verhaal dat verkondigt dat Jezus de macht heeft over de zee. Het gaat om de dankzegging, de eucharistie ook als de levenszee heftig tekeer gaat. Wanneer het brood gebroken wordt deelt iedereen daarin. Naast fragmenten uit Handelingen 27 lezen we Marcus 4:35-41.