Nog geen reacties

Waarom duurzame energie voor de Hofkerk?

Op de startzondag werd het plan voor zonnepanelen op het dak van Hofkerk gelanceerd. De Werkgroep Fair en Groen, onderdeel van de Wijkdiaconie, bestaande uit Koos Saathof, Wim Helder en Wouter van der Harg legt uit waarom.

Goed rentmeesterschap

De Hofkerk, wil eerlijk en duurzaam omgaan met het rentmeesterschap dat wij hebben gekregen over de aarde. De aarde willen wij koesteren en behouden voor onze kinderen en voor al het leven dat God geschapen heeft.

Zonnenergie kost je niets

De commissie Fair & Groen heeft een projectplan uitgewerkt voor zonnepanelen op het dak van de Hofkerk.

Zonnepanelen wekken stroom op met de zon, en blijven dat tientallen jaren doen. Zo krijgen wij jarenlang energie van de zon, zonder CO2-uitstoot.

De wijkkerkenraad stemde daarom in met het plan en ook het college van Kerkrentmeesters steunen de actie. Op de startzondag is het plan in de gemeente uitgelegd. Het doel is om in het begin van de lente in 2018 de zonnepanelen te plaatsen op het dak van de Hofkerk.

Onze kerk zorgt er uiteraard ook voor dat we steeds minder energie gebruiken, zo zijn de meeste gloeilampen al door LED- en Spaarlampen vervangen. Ter compensatie van onze C02-voetafdruk koopt de PKN ook groencertificaten in, maar er wordt nog veel kolenstroom opgewekt in Nederland. Door zelf zonne-energie op te wekken, zorgen wij er voor dat dit steeds minder nodig is.

De komende weken informeren wij u steeds over het zonnepanelenproject, en hoe u daarbij kunt helpen.