Nog geen reacties

Wandel 19 sept mee in de Voettocht voor Vrede

Thema: ‘Generaties voor vrede’

Op woensdagavond 19 september 2018 vindt de jaarlijkse Voettocht voor Vrede plaats met aansluitend een gespreksbijeenkomst.

Samen oplopen en naar elkaar luisteren

Het doel van de voettocht en de bijeenkomst is om elkaar beter te leren kennen en elkaar te vertellen, wat vrede voor ons betekent. Wereldwijd, maar soms ook dichtbij, kunnen snel conflicten ontstaan. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Velen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt.
Bij de voettocht staat het gesprek centraal. We luisteren naar elkaar en staan open voor elkaars verhalen over vrede. Na de wandeling wordt het gesprek voortgezet, nadat we geluisterd hebben naar vier verhalen van mensen, die meegemaakt hebben, wat het betekent om in hun land niet vrij te zijn. Op die manier leren we elkaar beter kennen en kunnen verbindingen worden gelegd. Ouderen en jongeren helpen elkaar, op weg naar een vreedzame wereld en hebben elkaar nodig.

Start

De wandeling start om 19:00 uur vanaf de Vierhovenkerk (Obrechtstraat 50, inloop vanaf 18:30 uur) en eindigt om ca. 19:30 uur in de Al Ansaar Moskee (Vulcanusweg 265-A) met koffie en thee. Aansluitend vindt van 20:00 tot 21:30 uur de gespreksbijeenkomst plaats in deze Marokkaanse moskee.