Nog geen reacties

Wandeling door het onderwijs in Delft

Vrijdag 17 mei nam  Marieke Smit een groep geïnteresseerden mee langs het onderwijs in Delft.  Beginnend in de Schoolstraat vertelde  Marieke dat hier het oudste gymnasium van Delft had gestaan waar o.a. Hugo de groot zijn opleiding genoot, tot een rijke Delftenaar juist daar een plek zag voor zijn koetshuis. Het gymnasium verhuisde naar de hoek van de Schoolstraat en de Oude Delft en de gevelsteen – ‘zo gaat delft met haar geschiedenis om,'(verzuchte Marieke) – verhuisde zelfs een aantal gevels verder.

Via het jongensweeshuis en het meisjes weeshuis liepen we tot achter het oude stadskantoor. Op de plek waar nu de Phoenixparkeergarage is, stond vroeger de Elout van Soutewoudeschool. Verder naar het zuiden liepen we langs de gebouwen en die de voorlopers zijn van de TU, een opleidingsinstituut voor Indiëgangers, en het huis van Maia Duyst-van Renswoude om af te sluiten bij het gymnasium aan het Westvest.

De wandeling maakte deel uit van actie voor het ZWO-project  Geef straatkinderen in Oeganda een kans.

Bekijk het fotoalbum Wandeling Onderwijs