Nog geen reacties

‘Wat kunnen we leren van Rome?’

Zinnige Woensdagavond 25 april 20.00 uur!

25 april , een zinnige woensdagavond in de Hofkerk, aanvang 20.00 uur. Ds.Marco Visswer leidt het onderwerp in. Aanmelden kan tot en met maandag 23 april (minimaal 6 deelnemers) bij mvisserabc@gmail.com, tel. 015-2577147.


In protestantse kerken staan devotietafels en paaskaarsen. Doop- en huwelijkskaarsen zijn een bekend fenomeen. Tijdens uitvaarten klinkt het ‘Ave Maria’ meer dan eens. ‘Taizé’ is voor menig protestant een vertrouwd begrip en als mensen op retraite gaan naar kloosters kijkt niemand daar van op. Er is interesse bij protestanten voor Franciscus van Assisi en men leest de spirituele boeken van de  benedictijner monnik Anselm Grün.

Flirten met Rome

In het boekje ‘Flirten met Rome’ onder redactie van A.Leene, staan artikelen die de tradities van de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerken verbinden. In het oog valt dat de Rooms-Katholieke kerk het accent legt op de traditie en de Protestanten op de Schrift. In de inleiding van het boekje staat: ‘Rationalisme heeft plaats gemaakt voor beleving en hang naar symboliek’. Een typerende zin staat in hoofdstuk 2: ‘Er zit zoveel bewijsdrang in woorden van protestanten, terwijl we ook gewoon zacht met elkaar kunnen samenleven, het heilige uitleven in plaats van uitspreken.’ Een boeiende vraag ten aanzien van veranderingen in de kerk staat in hoofdstuk 3. ‘Hoeveel verandering kan de traditie hebben voordat zij ophoudt om een traditie te zijn?’ Het hoofdstuk van Hans Kronenburg over “Een protestantse bisschop”  is prikkelend. Het nodigt uit om te spreken over ons presbyteriaal kerkmodel. Punten die Kronenburg aankaart zijn de ‘verburgerlijking’, ‘de vergadercultuur’, ‘machtsstrijd’, ‘geen herkenbaar gezicht’ en ‘boven plaatselijke structuren’. Belangrijke vragen nu de landelijke kerk, de  PKN, elf ‘geestelijk leiders’ gaat aanstellen als ‘regiopastors’. In hoofdstuk 8 schrijft Andries Knevel dat hij gefascineerd is door de paus. Een mooie uitsmijter in het boekje: ‘Een protestant is geneigd te denken dat hij als pluisje de oceaan kan veranderen. Een katholiek erkent het deinen.’

Wat zijn onze ervaringen en ontmoetingen met de (leden van de) Rooms-Katholieke kerk – en omgekeerd? Allen van harte welkom op 25 april n de Hofkerk.

 

Ds. Marco Visser