Nog geen reacties

Week van gebed voor de eenheid 21-28 januari

Week van eenheid

Van 21-28 januari is de week van gebed voor de eenheid. Over de hele wereld komen christenen samen om te bidden en te laten zien dat zij één zijn in hun vertrouwen op God en hun zorg voor de wereld. Ook in Delft zijn er elke dag bijeenkomsten de Hofkerk verzorgt samen met de ABC Kerk en de RK parochie een gebedsbijeenkomst in de Franciscus en Clarakerk Delft aan de Raamstraat 78  op dinsdag 23 jan om 19.30 u.

We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed (21-28 januari 2018). In Delft werken hier 19 kerken / wijkgemeenten aan mee.


Kerken uit het Caribisch gebied hebben dit jaar de centrale Bijbeltekst aangedragen: Exodus 15 vers 1-21, een danklied van Mozes en Mirjam. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Het is een lied van de overwinning op de onderdrukking. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier hoe mensen het evangelie verstaan in deze tijd.