Nog geen reacties

Week van gebed voor eenheid 2021

Week van gebed voor eenheid 2021 zet oproep van Jezus centraal: #blijfinmijnliefdeBlijf in mijn liefde

Blijf in mijn liefde

Blijf in mijn liefde is het thema voor de Week van Gebed voor eenheid van christenen in 2021. Dit jaar vindt de gebedsweek plaats van 17 tot en met 24 januari. Christenen in de hele wereld komen in deze week samen om te bidden voor eenheid, in de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Zwitserland. Ook in Delft zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de oecumenische gebedsweek betrokken.

Online mee beleven

De gebedssamenkomsten in Delft vinden plaats op elke dag van de week, te beginnen op zondag 17 januari 2021. Alle vieringen worden live gestreamd. De links vindt u op de website van de Raad van Kerken raadvankerkendelft.nl/week-van-gebed

Gebedspunten inleveren

Wilt u materiaal ontvangen, gebedspunten aanleveren en ontvangen en zo vanuit huis actief meedoen? Stuur dan een mail aan weekvangebeddelft@gmail.com

17 januari | 09.15 uur | RK Sacramentskerk, PGD Immanuel
Sacramentskerk
Livestream via YouTube | Meer info ook via www.rkdelft.nl

18 januari | 19.30 uur | PGD Vierhoven, PGD Mattheus, RK Adelbertparochie
Marcuskerk via YouTube

19 januari | 19.30 uur | RK Raamstraatparochie, PGD Hof van Delft, ABC Kerk Delft
Hofkerk
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10485
Link naar YouTube

20 januari | 19.30 uur | Vrijzinnig Delft, PGD Binnenstad-Vrijenban, Oud-Katholieke Kerk, Ev. Lutherse Gemeente, PGD Maranatha
Bethlehemkerk
Link naar Kerkomroep (alleen audio)
Link naar YouTube

21 januari | 19.30 uur | Ev. Gemeente Morgenstond, Vergadering van Gelovigen
Zuiderkerk
Link naar YouTube

22 januari | 19. 30 uur | Chr. Geref. Kerk, Geref. Kerk vrijgemaakt
het Boek via www.kerkomroep.nl

23 januari | 19.30 uur | Engelstalige viering: ICF, Redeemer Int. Church, RCCG Mount Zion
Nieuwe Kerk
Link naar YouTube ICF Delft

24 januari | 18.30 uur | Slotviering onder auspiciën van de Raad van Kerken
Maria van Jessekerk
Livestream via YouTube | Meer info ook via www.rkdelft.nl